Denna websida är skapad med syftet att inspirera och sprida kunskap från olika delar av jorden, framförallt när det gäller hälsa, välmående och huskurer. Vi hoppas att du kommer att bli inspirerad att prova på tipsen!

Du får gärna dela med dig av tipsen och recepten, men bilderna tillhör Huskurer från hela världen, om inte annat anges, och får inte kopieras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd.

Vi gör noggrann efterforskning för att kunna ge korrekt information, men vi reserverar oss för eventuella misstag. Vårt syfte är att vara till hjälp, men med all sorts medicin eller behandling kan olika personer ha olika reaktioner på samma behandling så alla tips prövas på egen risk. Var försiktig om du ha en allergi eller överkänslighet. Använd sunt förnuft och ta hand om dig själv!

Alla länkar till andra websidor är där för att ge vidare information eller hjälp och bör inte uppfattas som en rekommendation eller att vi stödjer en viss tjänst.