Sekretesspolicy

Några ord om kakor/cookies, tråkig läsning men nödvändig information att dela med sig av.

Huskurer från hela världen använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår hemsida. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfiguerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

Du kan avsäga dig användandet av cookies genom att ställa in detta i din browser, var dock medveten om att detta begränsar hur du kan använda dig av denna webbsida.

Denna webbsida använder sig av Google Analytics och Google AdSense, web-analyserande tjänster från Google. Google Analytics använder kakor/cookies, för att hjälpa denna webbsida att analysera hur användarna navigerar på sidan. Informationen som genereras av cookien (inkl. din IP-adress) kommer att föras över till och lagras av Google. Google kommer att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbsidan, sammanställa rapporter kring aktiviteten på webbsidan och ordna med annan service rörande webbsideaktivitet och internetanvändande.

Google AdSense använder också så kallade web beacons för att utvärdera besökstrafiken. Informationen som genereras av cookien och web beacons (inkl. din IP-adress), samt annonsformat kommer att föras över till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje part, om det är föreskrivet i lag, eller där tredje part behandlar informationen å Googles vägnar. Google för inte samman din IP-adress med någon annan data som lagras av Google. När du använder dig av denna webbsida, samtycker du till att uppgifter om dig kan processas av Google på de sätt som beskrivits ovan.

Vänligen notera att denna sekretesspolicy endast gäller Huskurer från hela världen. Vår webbsida innehåller länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Dessa länkar tillhandahålls för att ge ökad service och du märker genast när du lämnat vår sida. Vi tar inget ansvar för hur dessa andra webbsidor tillämpar sin sekretesspolicy.

Alla ändringar av denna sekretesspolicy kommer att publiceras på vår webbsida.

Senaste uppdatering 02/01/2018